Karta

Nasz dzień

Ramowy plan dnia

 

6.30-8.20

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i  organizacyjne. Rozmowy i praca indywidualna z dzieckiem.  Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

 8.20-8.30

Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne i porządkowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30-9.00

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy ciała. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

 9.00-11.00

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność: językową, społeczną, matematyczną, przyrodniczą, muzyczną, ruchową, plastyczną, techniczną, teatralną. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.Zajęcia dodatkowe i twórcze. Zajęcia swobodne dzieci według ich zainteresowań. Gry i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci.

11.00-11.50

Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu (zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrody w różnych porach roku). W przypadku nieodpowiedniej pogody zabawy w sali.

 11.50-12.00

 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i porządkowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

 12.00-12.30

Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy ciała. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu. Mycie ząbków.

12.30-13.00

Przygotowanie do leżakowania

13.00-14.00

Odpoczynek w formie leżakowania. Relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek, bądź indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

 14.00-14.45

Kontynuacja zajęć dydaktycznych: prace plastyczne / gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 14.45-15.00

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i porządkowe.

 15.00-15.15

Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy ciała. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku.

 15.15-16.30

Zabawy swobodne według indywidualnych potrzeb dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne i inne. Indywidualna praca z dzieckiem.

 

 

 

Copyright © 2014 Przedszkole Magiczny Domek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Krzysztof Brokos