Karta

Strefa rodzica

Rodzice są naszym sprzymierzeńcem i sojusznikiem w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego, dlatego jesteśmy otwarci na propozycje Rodziców oraz ich udział w życiu Przedszkola.

 

Propozycje form współpracy:

- spotkania indywidualne,

- zebrania ogólne i grupowe,

- zajęcia otwarte z rodzicami,

- zajęcia adaptacyjne,

- pomoc rodziców w organizacji uroczystości przedszkolnych.

 

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą na zasadach:

a)    partnerstwa – prawa i obowiązki nauczycieli i rodziców są równoważne, obie strony są pełnowartościowe,

b)   motywacji do działania – współpraca musi być świadoma, dobrowolna, przynosić korzyści obu stronom,

c)    ujednolicenia oddziaływań wychowawczych – uzgodnienie stosowania tych samych metod i form pracy wychowawczej, w realizacji jednakowych celów,

d)   systematyczności kontaktów – stałe, systematyczne angażowanie się w życie Przedszkola.

Copyright © 2014 Przedszkole Magiczny Domek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Krzysztof Brokos