Karta

Zapisy

Warunki przyjmowania dzieci do przedszkola:

  1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 2,5-6 lat. 
  2. Nabór do Przedszkola odbywa się przez cały rok.
  3. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  4. Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem możliwościorganizacyjnych Przedszkola.
  1. Przy zgłoszeniu większej liczby dzieci Dyrektor decyduje o przyjęciu dzieci w oparciu o opracowane wcześniej kryteria.
  2. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest:

a) wypełnienie przez Rodzica/Opiekuna prawnego „Karty zgłoszenia”,

b) podpisanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej między Rodzicem          a Dyrektorem Przedszkola,

c) wpłata wpisowego, które w całości przeznaczane jest na wyprawkę dla dziecka.

  1. Dyrektor może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do Przedszkola, w szczególności gdy Rodzice/Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku.

 

Copyright © 2014 Przedszkole Magiczny Domek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Krzysztof Brokos